Đưa người yêu về nhà bị chị gái cướp tay trên. Tôi có một cô người yêu khóa dưới hàng ngày đi học cùng nhau, năm tay nhau trên đường khiến rất nhiều người ghen tỵ, dù là vậy nhưng chưa lần nào tôi dược vào nhà em chơi. Hôm đó sau khi đi học về em mời tôi vào nhà ăn cơm thì vào lại chị em ở nhà hơi khó chịu nhưng chúng tôi đành phải vào phòng riêng ấu yếm được một lúc thì em có việc nên lại phải hoãn. Hôm sau tôi lại đến vì không thấy em đi học thì lại chỉ có chị gái em ở nhà mọi chuyện bắt đầu sảy ra theo một chiều hướng mà tôi không lường trước được.