Các anh cũng không muốn lãng phí một người tài giỏi trong làng giải trí như người con gái này. Vì tại Nhật Bản bây giờ, đã có rất nhiều diễn viên đóng phim sex rồi. Nhưng tinh anh thì thật sự quá ít ỏi, mà em nó lại có năng lực như thế thì các ông đã nghĩ kĩ rồi. Cho dù phải dùng toàn bộ tinh trùng dự trữ của cuộc đời của mình để xây đắp thì cũng muốn hoàn thành con đường của em nó. Dưới sự đồng ý của cả hai bên, thì “Thầy giáo tụ tập cưỡng ép nữ sinh làm tình” là tác phẩm đầu tay của em nó. Cũng như là bước đầu đánh dấu sự thành công trên con đường dài đằng đẵng này.